Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

De vaccinatieclausule in het levenstestament

De vaccinatieclausule in het levenstestament

Nieuws 07-06-2021
  Een toevoeging naar aanleiding van de COVID-pandemie

/images/Vaccinatieclausule.jpeg
De COVID-19 pandemie heeft veel veranderingen en improvisaties teweeggebracht in alle aspecten van het dagelijks leven. Nu we al enige tijd bezig zijn met het vaccineren tegen het coronavirus, blijkt dat hier op papier ook heel wat voor geregeld moet worden.


Als ouderen in een zorgcentrum gevaccineerd moeten worden, moeten zij hiervoor toestemming geven. Wanneer ze dat zelf niet kunnen, moet de wettelijke vertegenwoordiger dat doen. Dit geeft veel papieren rompslomp en soms moet er zelfs eerst een wettelijk vertegenwoordiger benoemd worden door de rechter. Tegenwoordig gebeurt het benoemen van een gevolmachtigde veel vaker in een levenstestament. In het levenstestament staat dan vermeld welke beslissingen deze gevolmachtigde namens iemand kan en mag nemen.

Wat is een levenstestament?

In een levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft deze personen een volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Daarnaast geeft u volmacht om uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren. 

Hier kunt u meer informatie vinden over het levenstestament.

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen heeft een zogeheten vaccinatieclausule opgenomen in het levenstestament. Door deze clausule wordt de papieren rompslomp voor een gevolmachtigde omzeild. Daarnaast is dit ook handig voor de toekomst, aangezien het nog niet duidelijk is dat de huidige coronavaccinatie voldoende bescherming biedt en er in de toekomst waarschijnlijk nog nieuwe vaccinaties te verwachten zijn.

In de vaccinatieclausule wordt nadrukkelijk vastgelegd dat de gevolmachtigde een afspraak kan maken voor de vaccinatie, toestemming kan geven voor de vaccinatie en de bijbehorende gezondheidsverklaring kan invullen en de betreffende vaccinatiegegevens kan delen met het RIVM en andere betrokken instanties. Daarnaast kunt u zelf aangeven voor welke vaccinaties u wel en geen toestemming wenst te geven.

Onze clausule:

"Expliciet valt onder deze medische volmacht ook (doch daartoe niet beperkt) de bevoegdheid om mij te laten vaccineren, waarbij te denken valt aan de 'griepprik' en het 'coronavaccin' en/ of andere vaccins tegen virussen. De medisch gevolmachtigde mag voor en namens mij prikafspraken maken voor het vaccineren, de gezondheidsverklaring invullen en andere informatie geven om de vaccinatie te verkrijgen. In dat kader mogen ook (vaccinatie-)gegevens worden gedeeld met de huisarts, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en andere betrokkenen zoals artsen en het ziekenhuis, verpleeghuis of een andere instelling waarin ik al dan niet tijdelijk ben opgenomen."

 

 

Onze mensen
Notaris en partner
kandidaat-notaris/oud notaris
Kandidaat-notaris
Kandidaat-notaris
Notarieel medewerker
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem