Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Disclaimer

Disclaimer
Met het bezoeken van de website www.vwdknotarissen.nl en alle adressen die naar deze website verwijzen aanvaardt u de volgende voorwaarden.

Deze website – waaronder de homepage en onderliggende pagina's – is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken en kunnen de website en de server(s), die de website toegankelijk maken, virussen en – andere – schadeveroorzakende programmatuur bevatten. Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen aanvaardt geen aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, noch voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, noch voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de website.

De foto's op deze website zijn eigendom van Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen en zijn uitsluitend bedoeld voor vertoon op deze website en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Aan deze website zijn – door middel van links – websites van anderen verbonden, om aanvullende informatie te verstrekken. Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen is niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites.

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Van deze disclaimer afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn aanvaard.

In deze disclaimer wordt onder Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen mede verstaan, voor zover van toepassing, de (rechts)personen ten behoeve waarvan deze website dient.
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem