Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Regelgeving

Regelgeving
Als notariskantoor hebben wij een onafhankelijke positie en moeten we de belangen van alle betrokken partijen altijd in de gaten houden.

Wij zijn gezien die bijzondere positie onderworpen aan vele bijzondere regels.

De volgende wet- en regelgeving is hierbij onder meer van belang:

Waarom moet de notaris soms bepaalde transacties melden?
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

Hoeveel contanten mag de notaris in ontvangst nemen?
Reglement contanten

Mag de notaris een advertentie zetten in een makelaarskrant?
Reglement beleidsregels adverteren via verwijzers

Wanneer mag de notaris uitbetalen?
Beleidsregel tijdstip uitbetaling van gelden

Aan wie mag de notaris uitbetalen?
Reglement beperking uitbetaling derdengelden (BUD)

Verder zijn wij als notaris nog onderworpen aan de Wet op het Notarisambt en de overige beroeps- en gedragsregels.
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem