Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Organisatie

Werkzaamheden familierecht
In uw leven maakt u veel veranderingen mee. Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen geeft graag advies over hoe u zich kunt voorbereiden op de toekomst.

Onze werkzaamheden op het gebied van familierecht:

 • adviseren, opstellen en passeren samenlevingsovereenkomsten;
 • adviseren, opstellen en passeren testamenten;
 • adviseren, opstellen en passeren levenstestamenten, ook zakelijke (ondernemersvolmacht);
 • fiscale adviezen betreffende de notariële belastingen (op gebied van schenk- en erfbelasting en in beperkte mate inkomstenbelasting (voor zover dat verband houdt met nalatenschapsplanning of schenkingsplan);
 • opstellen en passeren van (complexe) verklaringen van erfrecht/ Europese verklaring van erfrecht;
 • afwikkelen nalatenschappen;
 • adviseren van naar Duitsland geëmigreerde Nederlanders op het gebied van familierecht;
 • advies, opstellen en passeren Vorsorgevollmachten (levenstestamenten) naar Duits recht voor naar Duitsland geëmigreerde Nederlanders;
 • advies en ondersteuning bij de afwikkeling van nalatenschappen waarbij raakvlakken zijn met het Duitse recht (omdat de overledene Duits is en de erfgenamen Nederlands, of andersom/ of omdat vermogensbestanddelen in zowel Duitsland als Nederland gelegen zijn);
 • (partiële) verdelingen na (echt)scheiding;
 • het opstellen en passeren van akten van schenking;
 • losse belastingaangiften (erfbelasting, schenkbelasting, eenvoudige inkomstenbelastingaangiften);
 • losse berekeningen erfdelen in verband met uitkeren erfdelen in het kader van de Wet Langdurige Zorg;
 • estate planning;
 • vastleggen bewind en/of voogdij;
 • adviseren, opstellen en passeren geregistreerd partnerschapsvoorwaarden;
 • adviseren, opstellen en passeren huwelijksvoorwaarden;
 • wijzigen bestaande partnerschapsvoorwaarden of huwelijksvoorwaarden.

We richten ons niet op mediation/ echtscheidingsbemiddeling.

Wij werken in heel Nederland, voor zowel Nederlandse als Duitse opdrachtgevers. Het is mogelijk om onze diensten te verrichten in de Duitse of Engelse taal. Neem gerust contact op wanneer u meer wilt weten over onze werkzaamheden.
Meer over diensten
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem