Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Belangrijke informatie voor Nederlanders die naar Duitsland verhuizen

Belangrijke informatie voor Nederlanders die naar Duitsland verhuizen

Nieuws 01-03-2022
  Erfrecht; Testament!

/images/grens%20afbeelding.jpeg

Belangrijke informatie voor Nederlanders die naar Duitsland verhuizen
Als u naar Duitsland verhuist en daar blijft wonen tot uw overlijden dan is het geen gegeven dat het Nederlands erfrecht op uw nalatenschap van toepassing is.De regel is nu: het recht van de laatste gewone verblijfplaats van de overledene is van toepassing. Gaat u dus emigreren dan kan het zomaar zijn dat Duits recht van toepassing is op uw nalatenschap. Dit is in veel gevallen niet gunstig. Het is daarom verstandig om voor de emigratie testamenten vast te leggen waarin u een keuze maakt voor een bepaald recht. U mag altijd een keuze maken voor het recht van uw nationaliteit en dus voor het nederlands recht.
Volgens het duits recht (als u niets heeft geregeld) zijn er de volgende erfgenamen (ordnungen):

  1. Kinderen voor gelijke delen
  2. Ouders en hun afstammelingen
  3. Grootouders en hun afstammelingen
  4. Overgrootouders en hun afstammelingen
  5. Finanzamt (belastingdienst) van het Bundesland (het sterfhuis).

Langstlevende echtgenoot wel kinderen (niets geregeld)
De positie van de langslevende echtgenoot is niet zo goed geregeld als in Nederland. Wat de langstlevende echtgenoot krijgt is afhankelijk van het aantal erfgenamen in de vorige Ordnungen en ook afhankelijk van of er een Zugewinngemeinschaft is of niet. Daarnaast hebben de kinderen bij een overlijden van één van u direct recht op hun deel. Dit is niet zoals in Nederland uitgesteld tot na het overlijden van de tweede. Oplossing: maak een Nederlands testament.

Langstlevende echtgenoot geen kinderen (niets geregeld)
Een ander nadeel is dat de ouders van de overledene echtgenoot een Pflichtteil (legitieme portie) hebben van ieder 1/8 deel (als er geen kinderen zijn). Ook als u met elkaar gehuwd bent zult u bij overlijden van één van u 1/8 per ouder moeten uitkeren. Dit moet direct na het overlijden en niet pas na het overlijden van de tweede. In Nederland gaat in zo’n geval alles naar de langstlevende en de ouders krijgen niets. Oplossing: maak een Nederlands testament.

Positie geregistreerd partner (niets geregeld)
In het Duitse erfrecht wordt een geregistreerd partnerschap tussen partners van verschillend geslacht niet erkend. Een geregistreerd partnerschap is er alleen voor partners van hetzelfde geslacht. Het gevolg hiervan is dat de langstlevende partner niets erft van de erflater. Kinderen erven de gehele nalatenschap (of zonder kinderen de ouders en hun afstammelingen). Testamenten zijn wel toegestaan om dit te voorkomen. Oplossing: maak een Nederlands testament.

Positie ongehuwde samenwoners Duits erfrecht (niets geregeld)
In Duitsland kent men geen samenlevingsovereenkomsten (worden niet erkend). En net als in het Nederlands recht erven de partners dan neits van elkaar. De ordnungen bepalen wie de erfgenamen zijn.
Oplossing: maak een Nederlands testament.

Conclusie
Het Nederlands recht is niet vanzelfsprekend. De verschillen tussen het Duits en Nederlands huwelijksgoederenrecht en erfrecht zijn enorm groot. De gevolgen bij een emigratie, zonder iets te regelen, zijn vaak erg nadelig. Houdt daarom het recht n eigen hand en maak een testament.

Wij adviseren u graag en kunnen u uitleggen wat de verschillen en voor- en nadelen zijn.

 

 

 

Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem