Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Ondernemingsrecht

Coöperatie
Een coöperatie is een speciale vorm van de vereniging. Er is sprake van een bestuur en leden. De leden betalen individueel belasting over de winst vanuit de coöperatie.

Een aandachtspunt bij een coöperatie is dat u als lid nog andere kosten maakt, zoals accountantskosten voor het opstellen van de jaarrekening en de eenmalige inschrijfkosten bij de Kamer van Koophandel.

De samenwerkende leden kunnen zzp’ers zijn, maar ook bijvoorbeeld bv’s. Als lid van een coöperatie kunt u aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schulden wanneer een coöperatie wordt ontbonden. Om dit risico te beperken of uit te sluiten kunt u een coöperatie met beperkte of uitgesloten aansprakelijkheid oprichten.

Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden.
Meer over samenwerken met andere ondernemers
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem