Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Ondernemingsrecht

Overdrachtsbelasting bij aandelentransacties
Wanneer aandelen in een bv of andere juridische entiteit worden overgedragen bent u in sommige gevallen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Overdrachtsbelasting over aandelen dient u te voldoen als:

  • de desbetreffende vennootschap hoofdzakelijk ten doel heeft het exploiteren van onroerende zaken;
  • de bezittingen op basis van de waarde in het economisch verkeer voor meer dan 50% bestaan uit onroerende zaken, waarvan 30% in Nederland is gelegen;
  • de verkrijger een belang van eenderde of meer, al dan niet tezamen met verbonden personen, verkrijgt.

Wanneer u met een vennootschap te maken heeft waarvan de bezittingen voor meer dan 50% uit onroerende zaken bestaan, is het van belang contact met ons op te nemen. Wij kunnen dan voor u beoordelen wat voor u de mogelijkheden en risico's met betrekking tot de overdrachtsbelasting zijn.
Meer over corporate diensten
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem