Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Wil de echte UBO opstaan?

Wil de echte UBO opstaan?

Nieuws 09-02-2022
  Ondernemingsrecht


Op 27 maart 2022 dienen meer dan 1,6 miljoen organisaties in Nederland hun UBO’s te hebben ingeschreven in het UBO-register. Een UBO, welke afkorting staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’, is de persoon (of personen) wie de uiteindelijke eigenaar is van of de uiteindelijke zeggenschap heeft binnen een organisatie. Het doel van het UBO-register is het voorkomen van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld, corruptie en belastingontduiking, en volgt uit Europese regelgeving. In Nederland wordt het UBO-register gehouden door de Kamer van Koophandel, als onderdeel van het Handelsregister.

Wie/ wat is een UBO?

Sinds 27 september 2020 moeten inschrijfplichtige organisaties zijn/ haar UBO(‘s) inschrijven in het UBO-register. Samengevat is de UBO de persoon (of personen) wie meer dan 25% belang heeft/ hebben binnen een organisatie. Ja, u leest het goed, binnen een organisatie kunnen er meerdere UBO’s zijn. Welke criteria van toepassing zijn voor het bepalen of een persoon kwalificeert als UBO, is afhankelijk van het soort organisatie. Bij kapitaalvennootschappen (B.V. ’s en N.V. ’s) kwalificeert een persoon bijvoorbeeld als UBO indien hij/zij (direct of indirect) meer dan 25% van de aandelen houdt, waarbij een persoon in een stichting bijvoorbeeld kwalificeert als UBO indien hij/zij meer dan 25% van het stemrecht heeft.

De Kamer van Koophandel heeft op haar website per categorie organisatie aangegeven welke criteria van toepassing zijn voor het bepalen van de UBO(‘s).[1] Gezien de omvang van de criteria en de geringe lengte van dit blogartikel, verwijs ik u graag naar laatstgenoemde website.

Welke organisaties moeten een UBO hebben ingeschreven per 27 maart 2022?

Niet elke organisatie in Nederland behoeft zijn UBO in te schrijven in het UBO-register. Samengevat moeten de volgende entiteiten een UBO (of UBO’s) hebben ingeschreven:

  • Kapitaalvennootschappen zijnde (niet- beursgenoteerde) B.V. ‘s of N.V. ‘s
  • Personenvennootschappen zijnde maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
  • Overige rechtspersonen zijnde stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties
  • Rederijen
  • Kerkgenootschappen
  • Europese rechtsvormen zijnde Europese naamloze vennootschappen (SEs), Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs) en Europees economische samenwerkingsverbanden die volgens haar statuten haar zetel in Nederland heeft.

Zijn er dan ook entiteiten die geen UBO in het UBO-register hoeven in te schrijven? Ja, die zijn er zeker. Denk bijvoorbeeld aan een vereniging van eigenaren, een eenmanszaak en aan een 100% dochter van een beursgenoteerde vennootschap; al deze entiteiten zijn uitgesloten van de verplichting tot inschrijving van zijn/ haar UBO(‘s) in het UBO-register.

Welke gegevens zijn van belang bij het inschrijven van een UBO in het UBO-register?

Bij het inschrijven van de UBO(’s) moeten documenten worden aangeleverd waaruit het belang van de UBO(’s) blijkt, de zogenoemde belangdocumenten. Voorbeelden van deze documenten zijn: een bedrijfsuittreksel uit de Kamer van Koophandel, de statuten, een aandeelhoudersregister, een contract (zoals een maatschapscontract) of een organogram waaruit de structuur van de organisatie blijkt. Welke belangdocumenten precies moeten worden aangeleverd bij een UBO-registratie is afhankelijk van het soort UBO en de soort organisatie.

Houdt bij het doen van een UBO registratie in het achterhoofd dat een deel van de gegevens die wordt aangeleverd bij het UBO-register openbaar wordt gemaakt. Het gaat dan om de voor- en achternaam van de UBO(‘s), de geboortemaand- en jaar, de nationaliteit, woonstaat en de aard en omvang van het belang van de UBO. Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO(‘s) is dus niet mogelijk. De gegevens die niet openbaar worden gemaakt in het UBO-register zijn: de BSN, de geboortedag, het geboorteland en- plaats, het woonadres, het afschrift van een geldig identiteitsdocument en het afschrift (of de afschriften) van de belangdocument(en). Alleen bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen deze gegevens inzien.

Wat indien een organisatie op 27 maart 2022 geen UBO heeft ingeschreven in het UBO-register?

Het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst is belast met de handhaving van de verplichtingen rondom het UBO-register. Indien een inschrijfplichtige organisatie op 27 maart 2022 geen UBO(‘s) heeft ingeschreven in het UBO-register, is deze organisatie in overtreding. Als gevolg van de overtreding kan de BEH de organisatie een boete opleggen van maximaal € 21.750 euro en zou er daarnaast, na een strafrechtelijk onderzoek, een taakstraf of gevangenisstraf van maximaal 6 maanden kunnen volgen. Kortom, zaak voor inschrijfplichtige organisaties om op tijd zijn/ haar UBO(‘s) in te schrijven in het UBO-register!

Heeft u vragen of wenst u meer informatie omtrent het begrip ‘UBO’ of het UBO-register te ontvangen, schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze medewerkers van de sectie ondernemingsrecht! Eveneens staan wij graag voor u klaar om u te helpen bij het doen van de UBO-opgave.

[1] https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/moet-je-organisatie-ubo-opgave-doen/

Onze mensen
Notarieel medewerker
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem