Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Buitenlands onroerend goed bij een echtscheiding

Buitenlands onroerend goed bij een echtscheiding

Nieuws 12-05-2021
  Wat gebeurt er met uw huis in het buitenland als u gaat scheiden?

/images/Echtscheiding%202.jpeg
De meeste huwelijken beginnen in goede harmonie. Het leven gaat voorspoedig en u heeft samen een huis in Nederland gekocht. Maar helaas blijkt het in sommige gevallen dan toch niet te werken: één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Dat kan dus ook u treffen. Een moeilijke en emotionele tijd breekt dan aan waarin veel geregeld moet worden.

In dit artikel worden de gevolgen van echtscheiding van een Duitse eigenaar van Nederlands onroerend goed besproken, zodat u geïnformeerd bent over wat er in een dergelijk geval moet gebeuren en hoe u deze zaken kunt regelen.


Na een echtscheiding bent u samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van uw eigendommen en zo nodig voor de verdeling daarvan. De echtgenoten moeten het over alle aspecten daarvan eens zijn. Daardoor kan het soms lang duren voordat de afwikkeling van een echtscheiding is afgerond.

Het huwelijksvermogensrecht

De eerste vraag is: welk recht is van toepassing en welke goederen moeten verdeeld worden?  Vaak zal voor de Duitse echtgenoten Duits recht gelden met het wettelijk stelsel van de Zugewinngemeinschaft. Dan spelen twee zaken een rol.

Bij een Zugewinngemeinschaft blijven de vermogens van de gehuwden gedurende het huwelijk gescheiden. In het geval van een echtscheiding of overlijden wordt eventuele vermogensgroei tijdens het huwelijk over beide partijen verrekend, de zogenaamde Zugewinnausgleich  

In de eerste plaats is het de vraag op wiens naam het onroerend goed is gesteld in het kadaster. Dat kan op naam van de man zijn, in welk geval het onroerend goed tot zijn privé vermogen behoort en daardoor in zijn geheel aan zijn privé vermogen moet worden toegerekend. Het onroerend goed kan ook op naam van de vrouw zijn gesteld - dan is het haar privévermogen. Er hoeft in beide gevallen niet te worden verdeeld. Wel zal de waardeaangroei van deze goederen in de Zugewinnausgleich dienen te worden verrekend. 

Het is ook mogelijk dat het onroerend goed op naam van beide echtgenoten is gesteld, bijvoorbeeld ieder voor de helft. Dan is het onroerend goed gemeenschappelijk eigendom en zal het wel moeten worden verdeeld. De tussenkomst van de Nederlandse notaris is in dat geval noodzakelijk.

In de tweede plaats moet worden gekeken of de Zugewinnausgleich is toegepast en is voldaan.

Er kunnen andere regels gelden voor ongehuwde samenwoners en gehuwden die niet in de Zugewinngemeinschaft gehuwd zijn geweest. Veel voorkomende huwelijksvoorwaarden in Duitsland zijn ofwel de Gütergemeinschaft, dan wel de Güttertrennung. Daarnaast komt de Modifizierte Zugewinngemeinschaft voor in huwelijksvoorwaarden. Afhankelijk van de gemaakte huwelijksvoorwaarden wordt de omvang van de te verdelen gemeenschappelijke goederen bepaald. Onze experts informeren u hierover graag.

Van belang is bovendien de Europese Huwelijksgoederenrechtverordening, dat per 29 januari 2019 van kracht is geworden. Deze geldt voor huwelijken gesloten op of na 29 januari 2019. Dit moet het eenvoudiger maken om vast te stellen welk recht op het huwelijk van toepassing is. In dit blogartikel kunt u meer lezen over dit onderwerp: Het internationale huwelijksvermogensrecht

Onze experts kunnen u helpen bij het vaststellen van het toepasselijk recht en bij de verdeling van het Nederlands onroerend goed wanneer het gemeenschappelijk eigendom is, gevolgd door een correcte tenaamstelling in het kadaster.

De akte van verdeling

Als er sprake is van gemeenschappelijk in eigendom toebehorend Nederlands onroerend goed, dan is na de echtscheiding een akte van verdeling nodig. In de akte van verdeling wordt opgenomen welke onroerende goederen en andere Nederlandse bezittingen zich in gemeenschappelijk eigendom bevinden en wat de waarde daarvan was op de afgesproken datum van verdeling. Ook wordt daarin opgenomen welke schulden daaraan eventueel verbonden zijn. Daarna wordt vastgesteld aan wie de bezittingen en schulden worden toegedeeld. Op basis van deze akte zorgt de notaris voor de inschrijving van deze akte in het kadaster, zodat de tenaamstelling van het onroerend goed correct is geregeld.

Met betrekking tot de schulden zorgt de Nederlandse notaris voor de nodige afspraken met de financiers.
Zoals u heeft gelezen, kan een notaris u veel werk uit handen nemen. Het is wel belangrijk dat de desbetreffende notaris beschikt over uitgebreide kennis van zowel het Nederlandse als het Duitse huwelijksvermogensrecht en bij voorkeur ook de Duitse taal beheerst. Dit maakt de communicatie eenvoudiger en de afwikkeling verloopt soepeler. Zo kan een vervelende aangelegenheid toch op een prettige manier worden opgelost.

Tot slot

Zoals u heeft gelezen, kan een notaris u veel werk uit handen nemen. Het is wel belangrijk dat de desbetreffende notaris beschikt over uitgebreide kennis van zowel het Nederlandse als het Duitse huwelijksvermogensrecht en bij voorkeur ook de Duitse taal beheerst. Dit maakt de communicatie eenvoudiger en de afwikkeling verloopt soepeler. Zo kan een vervelende aangelegenheid toch op een prettige manier worden opgelost.

Onze mensen
Notaris en partner
Notarieel jurist / adviseur
Kandidaat-notaris
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem