Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Huisdieren bij de notaris

Huisdieren bij de notaris

Nieuws 15-07-2021
  Goed zorgen voor een huisdier, bij leven én dood

/images/Blog%20dieren.jpeg
De huisdieren van onze kantoormedewerkers.Liefde voor uw huisdier? Onvoorwaardelijk! Maar gebeurt er als het baasje eerder komt te overlijden of niet meer in staat is de zorg op zich te nemen? Wie neemt dan de zorg over?

De band met een huisdier kan erg diep gaan - onze trouwe honden en katten horen praktisch bij het gezin! En als u voor uw familie de zaakjes na overlijden goed geregeld wilt hebben, dan geldt dit toch ook voor uw geliefde twee- of viervoeter. 

Testament
Toch staan veel mensen er niet bij stil wat er met hun huisdier gebeurt nadat ze komen te overlijden. Gelukkig is het, net als bij de verdeling van bezittingen, mogelijk om de zorg voor een huisdier vast laten leggen in een testament. Het huisdier zelf kan niet erven, wel kunnen de huisdieren geërfd worden. Dieren worden namelijk gerekend tot bezittingen. Het toekomstige baasje en de verzorging van het huisdier kunnen zodoende worden vastgelegd in een testament. Daarin legt u dan vast wie het huisdier erft en wat er van het toekomstige baasje verwacht wordt. Daarnaast is het mogelijk, een geldbedrag specifiek voor de verzorging na te laten. Met dat geld kan de nieuwe verzorger bijvoorbeeld voer kopen of bezoekjes aan de dierenarts betalen.

Om ervoor te zorgen dat uw wensen worden nageleefd en het geld op de juiste wijze wordt besteed, kunt u een executeur of toezichthouder benoemen in het testament. Dat kan een notaris zijn, maar ook een familielid, buurman of goede kennis kan deze taak op zich nemen. Het is uiteraard wel belangrijk dat er iemand is die echt toezicht op het naleven van de wens, en eventueel de nieuwe verzorger daarop mag en kan aanspreken.

Erfbelasting?

Er zijn manieren om te voorkomen dat er door de nieuwe verzorger erfbelasting betaald moet worden. Als er een legaat* vrij van recht en kosten opgenomen is in het testament, betaalt de ontvanger van het legaat (de nieuwe verzorger) geen erfbelasting over dat geld. De erfbelasting wordt in dat geval betaald uit de nalatenschap. Ook kun je ervoor kiezen het dier en een geldbedrag na te laten aan een organisatie die zich inzet voor dieren en de status heeft van ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze stichting ANBI is als goed doel vrijgesteld van het betalen van erfbelasting.  

* Een legaat is een specifiek object of geldbedrag dat wordt nagelaten - in dit geval het geldbedrag om de verzorging van het huisdier te betalen.

Levenstestament?

Maar niet alleen bij overlijden van het baasje is het belangrijk de verzorging van een huisdier geregeld te hebben. Ook voor het geval van ernstige ziekte en andere omstandigheden, waarin er door het baasje niet meer voor het huisdier gezorgd kan worden, is het mogelijk, de verzorging van het huisdier vast te leggen.

Daarvoor is het levenstestament van belang. Hierin kunt u uw huisdier laten opnemen. In dat document legt u namelijk vast wat er moet gebeuren met uw geld en/of bezittingen wanneer u wilsonbekwaam wordt. Daarbij geeft u iemand die u vertrouwt de volmacht beslissingen te nemen over uw financiële, medische en bancaire zaken. Als u een huisdier heeft, kun u een gedeelte van uw vermogen afzonderen ten behoeve van het dier. De gevolmachtigde kan in dat geval over het geld beschikken om de kosten voor het dier te betalen. Omdat het geld op uw eigen rekening staat en dus van u blijft, bent u vrijgesteld van heffingen.

Conclusie
Wie écht om zijn of haar brave viervoeter, ondeugende kat of trouwe parkiet geeft, zorgt ervoor dat er ook in vervelende omstandigheden goed voor ze gezorgd wordt. De notaris adviseert u hier graag over. 

Onze mensen
Notaris en partner
Notarieel jurist / adviseur
Kandidaat-notaris
Notarieel medewerker
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem