Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Familierecht

Levenstestament
Er kunnen zich situaties voordoen waarin u zelf niet in staat bent om uw belangen te behartigen. Een levenstestament is een manier om de regie te behouden en alle zaken volgens uw wensen te regelen.

Er zijn tijdelijke of blijvende omstandigheden denkbaar waarbij u zelf niet uw belangen kunt behartigen zoals ziekte, dementie, een ongeval of een verblijf in het buitenland. Wie regelt voor u uitstekende particuliere zorg of het beste verzorgingshuis? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd? Op welke wijze wordt uw onderneming voortgezet?

In een levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft aan hen een volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren.

Daarnaast geeft u volmacht om uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

Bij de notaris kunt u een levenstestament laten opmaken. Nadat u uw levenstestament hebt getekend, wordt deze ingeschreven in het Centraal Levenstestamentregister (CLTR).

Let op: een levenstestament, een volmacht tijdens uw leven, is niet hetzelfde als een testament. Hieronder geven wij kort weer wat de verschillen zijn tussen deze twee notariële stukken. Heeft u vragen over het opstellen van uw levenstestament? Neem dan contact op met ons team Familierecht.

Verschillen tussen een levenstestament en testament
 LevenstestamentTestament
Een gevolmachtigde aanwijzen die tijdens uw leven uw belangen kan behartigenJaNee
Vastleggen wie uw uitvaart gaat regelen en op welke manierNeeJa
Vastleggen wie uw vermogen erft na uw overlijden en wie dat uitvoert (executeur)NeeJa
Inschrijving in een centraal register (CLTR)JaJa
Meer over levenstestament
Onze mensen
Notaris en partner
Kandidaat-notaris/oud notaris
Kandidaat-notaris
Kandidaat-notaris
Kandidaat-notaris
Juridisch medewerker
LL.B.
Juridisch medewerker
Notarieel medewerker
Juridisch medewerker/register notarisklerk
Notarieel medewerker
Notarieel medewerker / beëdigd vertaler
Notarieel medewerker
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem