Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Familierecht

Bewind en curatele
Bewind en curatele zijn maatregelen voor meerderjarigen die niet (volledig) voor zichzelf kunnen zorgen. Bij een bewind wordt het vermogen beschermd. Curatele is een middel om financiële en andere persoonlijke belangen te beschermen.

Bewind
Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Beslissingen hierover worden gemaakt door een bewindvoerder.

Een bewindvoerder gaat over het beheer van de goederen en behartigt de financiële zaken (zoals belastingaangiftes of toeslagen aanvragen). Hij of zij wordt door de kantonrechter benoemd.

Curatele
Een persoon die onder curatele is gesteld, verliest zijn of haar handelingsbekwaamheid en mag niet meer zelfstandig rechtshandelingen verrichten. De rechter benoemt een curator die de persoonlijke belangen behartigt en het vermogen beschermt.

Iemand die onder curatele staat mag geen rechtshandelingen verrichten zonder toestemming van de curator. Deze maatregel is ingrijpender dan een bewindvoering.
Meer over bewind en curatele
Onze mensen
Notaris en partner
Kandidaat-notaris/oud notaris
Kandidaat-notaris
Kandidaat-notaris
Kandidaat-notaris
Juridisch medewerker
LL.B.
Juridisch medewerker
Notarieel medewerker
Juridisch medewerker/register notarisklerk
Notarieel medewerker
Notarieel medewerker / beëdigd vertaler
Notarieel medewerker
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem