Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Familierecht

Europese Verklaring van Erfrecht - de EVvE

De Europese erfrechtverordening

In 2015 is de Europese erfrechtverordening in werking getreden. Dit heeft de afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen binnen Europa (met uitzondering van het VK, Ierland en Denemarken) aanzienlijk vereenvoudigd.

Voor deze datum konden internationale nalatenschappen ingewikkelde aangelegenheden worden voor de nabestaanden. In elke lidstaat is het erfrecht is namelijk verschillend en een testament uit het ene land is niet zonder meer geldig in een ander land. Daardoor kon het voorkomen dat bij overlijden onduidelijk is welk erfrecht nou eigenlijk van toepassing is. Vanaf 2015 is dat dus beter geregeld - sinds de invoering van de Europese erfrechtverordening geldt namelijk één erfrecht bij de afwikkeling van internationale nalatenschappen.

De Europese Verklaring van Erfrecht speelt hierin een belangrijke rol. Als erfgenaam heeft u mogelijk een dergelijke verklaring nodig. In de EVvE wordt verklaard wie erfgenamen zijn en welk erfrecht van toepassing is op de nalatenschap. Deze verklaring wordt door alle deelnemende landen geaccepteerd.

In Nederland mag de notaris Europese Verklaringen van Erfrecht afgeven. Dit is echter wel afhankelijk van de vraag waar de erflater zijn laatste woonplaats had en of er een rechtskeuze is gemaakt. 

De familierechtexperts van Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen hebben inmiddels veel ervaring met het afgeven van de EVvE. Ons kantoor is een van de weinige notariskantoren in Nederland die dit aanbiedt. Bovendien bieden wij ook aan deze EVvE in het Duits op te stellen. Daarmee bespaart u de kosten van een vertaling.

Neemt u bij vragen rondom een internationale nalatenschap vooral contact op met één van onze medewerkers van de afdeling familierecht.


Onze mensen
Notaris en partner
Kandidaat-notaris/oud notaris
Kandidaat-notaris
Kandidaat-notaris
Kandidaat-notaris
Juridisch medewerker
Juridisch medewerker
Notarieel medewerker
Notarieel medewerker
Notarieel medewerker
Notarieel medewerker / beëdigd vertaler
Notarieel medewerker
Notarieel medewerker
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem