Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Familierecht

Erfenis
Bij een erfenis moet u een keuze maken uit drie mogelijkheden: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Zuiver aanvaarden betekent dat u de erfenis accepteert. Verwerpen houdt in dat u de erfenis afwijst. Beneficiair aanvaarden wordt gezien als een tussenvorm: u aanvaardt de erfenis, maar u stelt ook dat u persoonlijk niet aansprakelijk zult zijn voor de schulden van degene die is overleden.

Het is dus zeer belangrijk om de meest geschikte keuze te maken en u hierover duidelijk uit te spreken. Wij geven u graag advies hierover.

Een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen
Verschillen in acceptatieZuiver aanvaardenBeneficiair aanvaardenVerwerpen
Bent u erfgenaam?JaJaNee
Bent u aansprakelijk voor schulden van de overledene?JaNeeNee
Moet u actief actie ondernemen?NeeJaJa
Meer over nalatenschap
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem