Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Onroerend goedrecht

Notariële akte van splitsing
Wanneer u een appartementsrecht koopt of als eigenaar een deel van uw gebouw wilt overdragen, krijgt u te maken met een splitsing in appartementen. Dit wordt vastgelegd in een notariële akte van splitsing.

Een appartementsrecht ontstaat door de eigendom van een onroerende zaak onder te verdelen (te splitsen) in twee of meer delen. Aan deze delen wordt een exclusief gebruiksrecht toegekend (de zogenaamde privé-gedeelten). U kunt hierbij denken aan een complex met winkels of flatgebouwen met afzonderlijke woningen. Alle eigenaren van het appartementencomplex zijn hiermee dus eigenaar van het gehele onroerend goed.

Appartementensplitsingen worden in de praktijk in heel veel situaties toegepast, bijvoorbeeld bij het splitsen van een boven- en benedenwoning. Ook individuele parkeerplaatsen op een parkeerterrein kunnen door een appartementensplitsing afzonderlijk worden overgedragen. Per parkeerplaats kunt u daarmee aanzienlijk op kadastrale kosten voor de vorming van percelen besparen.

Een splitsing in appartementsrechten komt via een notariële akte van splitsing tot stand. Belangrijk is dat eventuele hypotheekhouders of beperkt gerechtigden toestemming geven of medewerking verlenen aan een voorgenomen splitsing.

In de akte van splitsing wordt vastgelegd in welke delen het gebouw gesplitst moet worden. Dit wordt in de akte beschreven door middel van een plattegrond van het gebouw. Hierin is vastgelegd voor welk gedeelte van het gebouw u een exclusief gebruiksrecht krijgt. Iedere eigenaar heeft het exclusieve gebruiksrecht van zijn of haar privé-gedeelte. Samen mag u gebruik maken van de gemeenschappelijk gedeelten van het gebouw.

Een ander belangrijk element van de splitsingsakte is het reglement van splitsing. Hierin worden verplichtingen van en gedragsregels voor de eigenaren vastgelegd. Bijvoorbeeld: hoe zijn de kosten van het onderhoud geregeld, hoe gaat iedereen om met de gemeenschappelijke gedeelten en hoe gaat een eigenaar om met het privé-gedeelte?

Ons kantoor beschikt over jarenlange ervaring en wij hebben veel expertise opgebouwd rondom het splitsen van gebouwen, ook bij ingewikkelde situaties. Bijvoorbeeld woningen, parkeervoorzieningen, kantoor- en winkelruimtes waarbij sommige gedeelten in elkaar overlopen. Hierbij hebben wij aandacht voor de toekomstige exploiteerbaarheid en eventuele uitbreidingswensen.

Zowel bestaande gebouwen als nog te realiseren gebouwen kunnen wij splitsen in appartementsrechten. Wij maken de akte van splitsing op en zorgen ervoor dat deze wordt ingeschreven bij het Kadaster met de bijbehorende splitsingstekening.

Wilt u een woning kopen die is gesplitst in appartementsrechten of wilt u als eigenaar overgaan tot een splitsing in appartementsrechten? Wij helpen u graag. Het is aan te raden om ons tijdig te betrekken bij de splitsing in appartementsrechten. Hierdoor kunnen wij tijdens het hele proces met u meedenken en passende adviezen geven.
Meer over kopen van een appartement
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem