Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Onroerend goedrecht

Een nieuwbouwhuis kopen
Het kopen van een nieuwbouwhuis verloopt iets anders dan het kopen van een bestaande woning. Bij nieuwbouw koopt u van de aannemer of ontwikkelaar. Een andere mogelijkheid is dat u zelf grond koopt en een aannemer zoekt om uw nieuwbouwhuis te realiseren.

U koopt een nieuwbouwhuis meestal 'vrij op naam'. Vrij op naam betekent dat u als koper geen extra kosten hoeft te betalen voor de overdracht van de grond. De overdracht vindt plaats bij een zogenaamde projectnotaris. Ons kantoor voert regelmatig werkzaamheden uit als projectnotaris. Op dit moment wordt hard gewerkt aan plan Keppel Plantsoen, plan In de Keppeltuinen, plan Stadsdok, plan Dorpsweide Babberich, plan De Meijer te Netterden en plan Morgen wonen in Langerak.

Wanneer 'vrij op naam' van toepassing is, betaalt u geen overdrachtsbelasting en geen notariskosten voor de leveringsakte en de inschrijving bij het Kadaster. Alleen de notariskosten voor de hypotheekakte zijn voor uw rekening.

Bij een nieuwbouwhuis betaalt u een koopsom voor de grond en een aanneemsom voor de bouw van de woning. Vaak betaalt u de aanneemsom in termijnen, naar gelang de bouw vordert. Van de laatste termijn mag de notaris voor u vijf procent van de aanneemsom achterhouden, als een soort waarborg: dit wordt ook de 5%-regeling genoemd.

De 5%-regeling is bedoeld om eventuele gebreken te laten herstellen door de aannemer. Als deze gebreken niet worden hersteld, is het mogelijk om de uitkering van vijf procent aan de aannemer tegen te houden. Dit deel van de aanneemsom wordt door de notaris in een depot gestort: in geld of in de vorm van een bankgarantie.
 
Na het opleveren van uw nieuwbouwhuis keren wij deze vijf procent na drie maanden uit aan de aannemer. Wanneer er gebreken zijn, dan dient u dat tijdig aan ons te melden en kunt u opdracht geven om de vijf procent vast te houden tot de gebreken zijn hersteld door de aannemer. Het is dus van belang om de eerste drie maanden zorgvuldig te controleren of alles in orde is. Blijkt dit niet het geval, dan moet u dit binnen drie maanden na de oplevering schriftelijk aan ons doorgeven met het verzoek om (een deel van) de 5% langer vast te houden.

Als projectnotaris zorgen wij ervoor dat alles wordt geregeld met betrekking tot de overdracht en hypotheek. Wij nemen contact met u op zodra wij de hypotheekopdracht van uw geldverstrekker hebben ontvangen, daarna kan meestal de overdracht plaatsvinden. Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over het kopen van een nieuwbouwhuis.
Onze mensen
Notaris en partner
Kandidaat-notaris
Juridisch medewerker/Register Notarisklerk
Juridisch medewerker/Register Notarisklerk
Juridisch medewerker/Register Notarisklerk
Notarieel medewerker
Notarieel medewerker
Notarieel medewerker
Notarieel medewerker
Notarieel medewerker / beëdigd vertaler
Notarieel medewerker
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem